Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0002

NS 83:0002

SE/SSA/0524/J/1
Förslag på situationsplan till utställningsområde vid Birger Jarlsgtan ritad av A.F. Westerlund
Utställningskommittén
Westerlund, A.F.
Situationsplan
1894
Birger Jarlsgatan, Träskängen, Karlavägen
#utställningsområde
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.