Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0001

NS 83:0001

SE/SSA/0524/J/1
Planritning till paviljong till Stockholms stad ritad av Gustav Wickman. Ritningen visar bland annat skolkök, läsrum och slöjdsalar
Stockholms stad
Wickman, Gustaf
Planritning
1896
Djurgården
#paviljong #skola #Stockholm
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.