Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 99:1-5
GS 99:5

Bod vid Krigsrådet Hasselströms tomt, Fasadritning, planritning, sektionsritning
Plan, fasad och profil tvärsektion,.
Skravelberget Mindre
Östermalm, Skravelebrget mindre, Jakob och Johannes
Gjörwell, Carl Christoffer
Gjörwell, Carl Christoffer
1817
papper, alnar, 36 x 52
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.