Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 99:1-5
GS 99:4

Fasad av byggnad, Skravelberget mindre, Fasadritning
Fasad mot torget och mot Nya Gatan. Hamngatan,
Skravelberget Mindre
Östermalm, Skravelebrget mindre, Hedvig Eleonora församling, Jakob och Johannes församling
Gjörwell, Carl Christoffer
Gjörwell, Carl Christoffer
1824
papper, alnar, 29 x 48
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.