Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 99:1-5
GS 99:3

Bod vid Krigsrådet Hasselströms tomt, Fasadritning, planritning, sektionsritning
Plan-, fasad och profilritning till "Bodbyggnad af Träd på Herr Krigsrådet Hasselströms Tomt mot den nya Gatan emellan Packartorget och Nybron".
Skravelberget Mindre
Östermalm, Skravelebrget mindre, Hedvig Eleonora församling, Jakob och Johannes församling
Gjörwell, Carl Christoffer
Gjörwell, Carl Christoffer
1817
papper, alnar, 29 x 47
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.