Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 99:1-5
GS 99:1

Nybroviken, Skrivelse
Inom Norrmalm och Ladugårdslandet Östermalm,. Situationsplan över Packartorgsviken Nybroviken, med Ladugårdslandsbron Nybron, till nuv. Nybrogatan,, samt Memorial.
Nybroviken
Nybroviken, Norrmalmstorg, Jakob och Johannes
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1769
papper, alnar, 39 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.