Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 98:1-4
GS 98:5

,
Fasadritning av Wards brygghus.
Klara Mälarstrand
,
Uppgift saknas
Carlberg, Johan Eberhard
Uppgift saknas
papper, alnar, 28 x 45
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.