Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 98:1-4
GS 98:1

Brygghus vid Tegelbacken, Omslag
i
Klara Mälarstrand
Klara Mälarstrand, Tegelbacken, Klara församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1730
papper, alnar, 47 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.