Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 97:1
GS 97:1

Glasbruk, Planritning, fasadritning, memorial
Plan- och fasadritning samt memorial, två ritningar i band
Elefanten, Glasbruket
,
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
Uppgift saknas
papper, alnar, 46 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.