Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 96:1-2
GS 96:2

Rörstrands porslinsbruk, Omslag
3 planritningar och memorial i 1 band,
Norrmalm
Norrmalm, Vasastan, Rörstrand, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1731
papper, alnar, 46 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.