Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 96:1-2
GS 96:1

Rörstrands porslinsbruk, Omslag
Faciater, planer och Memorial. nuv. Vasastaden, 3 ritningar i 1 band.
Norrmalm
Norrmalm, Vasastan, Rörstrand, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1731
papper, alnar, 45 x 56
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.