Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:8

Tukthus, spinnshus, Tukt- och spinnhus, Fasadritning, planritning
Fasad- och planritning av Gårdabo; stod klar 1741, finns ännu kvar under namnet Gullbergsbrohemmet,.
Göteborg
Göteborg, Göteborg
Carlberg, Bengt Wilhelm
Carlberg, Bengt Wilhelm
1737
papper, alnar, 44 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.