Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:7

Spinn- och rasphus vid Långholmen, Planritning
planskiss,
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena
Carlberg, Johan Eberhard
Uppgift saknas
1720-tal
papper, alnar, 30 x 47
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.