Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:6

Spinnhus, rasphus, spinn- och rasphus, Planritning
"General Plan af Spin- och Rasp Husets Tillbyggnad Här i Stockholm Som den Projecterad är. Åhr 1745 in Februarii"
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1745
papper, alnar, 45 x 58
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.