Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:5

Spinn- och rasphus vid Långholmen, Situationsplan, planritning
planritning över projekterade flyglar till spinn- och rasphuset,
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1720-tal
papper, alnar, 73 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.