Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:4

Spinn- och rasphus vid Långholmen, Situationsplan
situationsplan över spinn- och rasphus,
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1720-tal
papper, alnar, 48 x 60
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.