Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:3

Spinn- och rasphus vid Långholmen, Skrivelse
memorial,
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1728
papper, alnar, 47 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.