Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:2

Spinn- och rasphus vid Långholmen, Fasadritning
fasadritning,
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1720-tal
papper, alnar, 28 x 48
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.