Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:1

Spinn- och rasphus vid Långholmen, Omslag
Plan- och fasadritningar jämte tvenne memorialer,. Spinn- och rasphus Alstavik,. 8 ritningar samt memorialer
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1728
papper, alnar, 46 x 84
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.