Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 95:1-10
GS 95:10

Spinn- och rasphus vid Långholmen, Planritning
planritning, ena halvan saknas,.
Långholmen
Alstavik, Långholmen, Maria Magdalena
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg
1720-tal
papper, alnar, 35 x 26
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.