Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 94:1-2
GS 94:2

Smedjegård, Drottninggatan, Omslag
Plan- och fasadritningar jämte två memorialer,. 4 ritningar
Barnhuset
Norrmalm, Drottninggatan, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1728
papper, alnar, 46 x 59
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.