Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 94:1-2
GS 94:1

Barnhuset, Stora Barnhuset, Smedjehuset, Omslag
Situationsplan, profil-, fasad- och planritningar samt memorial, - 16 ritningar i 1 band,. Anm. 1 En "nyupptäckt" Hantverkargata, - Handtvärks Gatan, även kallad Tuckthus och Smedgårds Gatan. nuv. Barnhusgatan,. Anm. 2 Situationsplanen antas vara utförd
Barnhuset
Norrmalm, Drottninggatan, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1727
papper, alnar, 106 x 43
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.