Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 93:1-19
GS 93:9

Barnhuset, Stora Barnhuset, Fasadritning, planritning, sektionsritning
fasad-, plan- och profil,.
Barnhuset
Drottninggatan, Adolf Fredriks församling
Cronstedt, Carl Johan
Cronstedt, Carl Johan
1762
papper, alnar, 35 x 53
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.