Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 93:1-19
GS 93:8

Barnhuset, Stora Barnhuset, Sektionsritning
Plan- och profilritning av "Den Gamla Bagarestugan och Badstugan wid Stockholms Stads Stora Barnhuus sådan som den nu Befinnes".
Barnhuset
Drottninggatan, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1760-tal
papper, alnar, 46 x 28
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.