Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 93:1-19
GS 93:7

Barnhuset, Stora Barnhuset, Planritning
planritning av provianthus, brygghus och badstugan,.
Barnhuset
Drottninggatan, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1760-tal
papper, alnar, 42 x 28
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.