Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 93:1-19
GS 93:6

Barnhuset, Stora Barnhuset, Situationsplan
Situationsplan utvisande kv. Barnhuskällaren och Stora Barnhuset samt "Röhrstrandsgatan och Tukt Hus- och Smedgårds Gatan"
Barnhuset
Norrmalm, Drottninggatan, Rörstrandsgatan, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1760-tal
papper, alnar, 25 x 41
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.