Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 93:1-19
GS 93:5

Barnhuset, Stora Barnhuset, Skrivelse
plan-, fasad- och profilritning, även utvisande grunden, Med memorial.
Barnhuset
Norrmalm, Drottninggatan, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1757
papper, alnar, 40 x 45
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.