Gamla ritningssamlingen

SE/SSA/0085/J1/GS 93:1-19
GS 93:4

Barnhuset, Stora Barnhuset, Planritning
planritning. "Fruntimmers - Loge",
Barnhuset
Drottninggatan, Adolf Fredriks församling
Carlberg, Johan Eberhard
Carlberg, Johan Eberhard
1764
papper, alnar, 24 x 55
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.