Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1725:12

17250601
Ritning
Oxen större
Norrmalm
Jakobs församling
Norrlandsgatan, Bergsgatan
Intendent Flygare
Plan, Fasad, Stall, Vagnshus ,Lumppapper ,30 X 20 ,Handritad
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.