Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1725:11

17250413
Ritning
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Hans Sontag
Johan Roos
Plan, Fasad, Uthus ,Lumppapper ,Aln ,26 X 19 ,Handritad, Polykrom
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.