Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1725:10

1725
Ritning
Svanen
Norrmalm
Klara församling
Bergsgränd
Erick Nilsson Noorman
Swartiers Kompani, Plan, Fasad ,Lumppapper ,Aln ,42 X 26 ,Handritad
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.