Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1716:4

17160409
Ritning
Sankta Maria
Södermalm
Maria Magdalena församling
Hornsgatan
Murmästare Niclas Fisker
Hans Wrethe
Stenhus, Fasad, Plan ,Lumppapper ,38 X 28 ,Handritad
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.