Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1715:32

1715
Ritning
Bergsklippan
Kungsholmen
Kungsholms församling
Byggmästare Hans Sontag
Mäster Hans Georg Sücky
Bagarstuga, Fasad, Plan ,Lumppapper ,Skalstock ,19 X 19 ,Handritad
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.