Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1715:3

17150808
Ritning
Elefanten
Norrmalm
Klara församling
Stora Vattugränd
Michael Santay
Johan Woslart
Plan, Fasad, Trähus ,Lumppapper ,Alnar ,30 X 21 ,Handritad, Polykrom
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.