Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1713:2

17131013
Ritning
Skansen
Norrmalm
Klara församling
Styckgjutargränd
Anders Lindberg
J.G. Sparwenfeldt
Plan, Fasad ,Lumppapper ,Skalstock ,31 X 24 ,Handritad, Polykrom
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.