Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1874

NS 37:1713:1

17130519
Ritning
Guldfjärden större
Södermalm
Maria Magdalena församling
Bastugatan
Jonas Nilson
Kommissarie välborne herr Wattrang
Plan, Nybyggnad, Fasad ,Lumppapper ,Alnar ,47 X 28 ,Handritad, Polykrom
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.