2022-08-12
Detaljer för post: 259330010030
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Alva Reimer

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1902-01-31 (Uppsala), Uppsala län

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Fastighet : Älvsjö villastadstomt,22,Bondedusten

Gata : Spjutbärarevägen,4

Gata : Hakeskyttsvägen,2

Gata : Spjutbärarevägen,4 6

Gata : Herr Stens väg,46

Fastighet : Trädgården,2,Älfsjö villastadstomt,22

Littera : Q 22

Församling : Brännkyrka

Häftets nummer och tidsperiod : 25933 (1912-1926)

Arkivrote och stadsdel : 34 (Brännkyrka)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1912-12-06
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1913 till annan fastighet i roten (Q 55/1)

Övriga uppgifter:
Inflyttningsuppgift, kommentar : Matteus

Kyrkoskrivningsår : 1910

Utbildningsuppgift : 1913


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Upsala