2020-09-18
Detaljer för post: 234850090170/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Bengt Edvin Axel Gustafsson

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1921-03-21 (Brännkyrka), Stockholms län

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Fastighet : Litt Q,Högaffeln,Enskede

Gata : Södertörnsvägen,320,322

Gata : Kyrkogårdsvägen,7

Gata : Kyrkogårdsvägen,15

Gata : Södertörnsvägen 60,62

Fastighet : 14,Litt Q,Enskede

Littera : D 61

Församling : Brännkyrka

Häftets nummer och tidsperiod : 23485 (1915-1926)

Arkivrote och stadsdel : 32 (Brännkyrka)


Inflyttningsuppgifter
Född: 1921-03-21

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1921 till ort utanför Stockholm Spånga

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Brk