2021-02-28
Detaljer för post: 146520020070/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Stina Leonora Ståhle

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1907-09-07 (Katarina), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Littera : 11.13

Gata : Åsögatan,59

Gata : Åsögatan,57

Gata : Götgatan,61

Fastighet : Formannen,13

Littera : D 21

Församling : Katarina

Arkivrote och stadsdel : 14 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 14652 (1910-1918)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1910-11-01 från ort utanför Stockholm Brännkyrka

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1911-10-25 till rote 16

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1910