2022-08-12
Detaljer för post: 135650160250
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Alva Janson

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1902-01-31 (Uppsala), Uppsala län

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Svartensgatan,14

Fastighet : Kejsaren,26

Littera : I 8

Församling : Katarina

Arkivrote och stadsdel : 13 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 13565 (1905-1908)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1907-12-31 från ort utanför Stockholm Altuna

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1908
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1908