2022-08-12
Detaljer för post: 131830060050/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Carl Olof Larsson

Titel: Artist

Födelseuppgifter: 1853-05-28 (Sankt Nikolai), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende med barn


Boendeuppgifter:
Gata : Stora Glasbruksgatan,15

Gata : Stadsgården,18

Fastighet : Glasbruket Nedra,2 5

Littera : C 16

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 13183 (1901-1908)

Arkivrote och stadsdel : 13 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1901 från ort utanför Stockholm Sundborn

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1901-03-16 till ort utanför Stockholm Sundborn

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1894


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
S:t.Nikolai