2021-06-18
Detaljer för post: 129890140050/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Harry Gustaf Nikolai Lindberg

Titel:

Födelseuppgifter: 1925-07-11 (Brännkyrka), Stockholms län

Status: Ogift, Fosterbarn


Boendeuppgifter:
Församling : Sofia

Littera : 42.2

Gata : Renstjernasgatan,41

Fastighet : Kritan,2

Littera : E 5

Församling : Katarina

Arkivrote och stadsdel : 12 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 12989 (1912-1926)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1926-03-17 från rote 31

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1926
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Frånvarande familjemedlem : Moder Og Clary Linnéa Lindberg F.1906-07-09 Fader Bruksbär.Nnikolai Gädda,014 -16-

Hushållsföreståndareuppgift : Gädda 41 B 4 Tr

Kyrkoskrivningsår : 1926

Våningsuppgift : 41 B,4 Tr

Övrig anteckning i kolumn 34 (Särskilda anteckningar) : (1395k)


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Bränk