2022-06-27
Detaljer för post: 124800130270
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Anna Karolina Dorotea Edman

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1889-11-15 (Katarina), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Folkungagatan,20 B

Gata : Pilgatan,20 B

Fastighet : Båtsmannen Mindre,6

Littera : G 4a

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 12480 (1885-1893)

Arkivrote och stadsdel : 12 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Född: 1889-11-15

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1890 till annan fastighet i roten (G 15/10)

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Katr