2022-05-24
Detaljer för post: 120810100180
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Ingrid Bergman

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1915-08-29 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn


Boendeuppgifter:
Gata : Väpnaregatan,4

Gata : Strandvägen,3

Församling : Hedvig Eleonora

Fastighet : Bodarne,12

Littera : 1.3

Häftets nummer och tidsperiod : 12081 (1906-1926)

Arkivrote och stadsdel : 11 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Född: 1915-08-29

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1924 till rote 20

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
H. Eleon.#Stockholm