2021-10-28
Detaljer för post: 110360110031/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Bengt Friedmann

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1923-06-15 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Sibyllegatan,9

Fastighet : Jernlodet,20

Littera : 15.7

Församling : Hedvig Eleonora

Arkivrote och stadsdel : 10 (Östermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 11036 (1908-1926)


Inflyttningsuppgifter
Född: 1923-06-15

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1924-11-14 till ort utanför Stockholm Danderyd

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
S
Född:
H. E
Utflyttad till:
Djursholm