2022-05-24
Detaljer för post: 100260020110/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Gustaf Adolf Olson

Titel: Gymnastikdirektör

Födelseuppgifter: 1883-05-10 (Linköping), Östergötlands län

Status: Gift, Hushållsföreståndare


Boendeuppgifter:
Gata : Sturegatan,26

Församling : Engelbrekts

Fastighet : Komedianten,3

Fastighet : Humlegården,37

Littera : N 26

Häftets nummer och tidsperiod : 10026 (1915-1926)

Arkivrote och stadsdel : 09 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1919
Inflyttad från utlandet Frankrike

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1923 till rote 24

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
gymn.dir.
Född:
#Linköping
Inflyttad från:
Paris