2022-11-28
Detaljer för post: 094180060150
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Calla Curman

Titel: Hustru

Födelseuppgifter: 1850-11-12 ((Ingen uppgift om födelseort)), Okänt värde

Status: Gift, Hustru/sambo


Boendeuppgifter:
Gata : Riddaregatan,30

Gata : Nybrogatan,11 A

Församling : Ladugårdslands

Fastighet : Riddaren,17

Littera : A 14

Häftets nummer och tidsperiod : 09418 (1878-1882)

Arkivrote och stadsdel : 09 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1878 från annan fastighet i roten (N 23/2)

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1882-11-14 till annan fastighet i roten (K 17/2)

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
#