2021-05-06
Detaljer för post: 075010070040
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Anna Matilda Branting /f Jäderin/

Titel: Hustru

Födelseuppgifter: 1855-11-19 (Klara), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Utrikesministerhotellet

Fastighet : Ladugårdsbron,1

Gata : Norra Blasieholmshamnen,11

Gata : Blasieholmstorg,8

Fastighet : Blasieholmen,8

Littera : S 5

Församling : Jakob

Häftets nummer och tidsperiod : 07501 (1889-1923)

Arkivrote och stadsdel : 07 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1922-12-16 från rote 06

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1923-12-07 till rote 06

Övriga uppgifter:
Inflyttningsuppgift, kommentar : MButdrag

Kyrkoskrivningsår : 1896

Kyrkoskrivningsuppgift : G Wasa

Sida och rad i häftet : 7/4


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
H