2022-01-26
Detaljer för post: 074190050040/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Sven Anders Hedin

Titel: Kartograf

Födelseuppgifter: 1865-02-19 (Klara), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Smålandsgatan,18

Gata : Smålandsgatan,6

Fastighet : Skären,7 8

Littera : P 19

Församling : Jakob

Häftets nummer och tidsperiod : 07419 (1886-1898)

Arkivrote och stadsdel : 07 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1886-04-01
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1888 till annan fastighet i roten (S 33/14)

Övriga uppgifter:
Sida och rad i häftet : 5/4