2022-08-12
Detaljer för post: 018860050080/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Selma Charlotta Aurora Palmgren

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1880-03-28 (Kungsholm), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Rödbodtorget,1

Gata : Jakobsgatan,29

Fastighet : Röda Bodarne,1

Littera : A 14

Församling : Klara

Arkivrote och stadsdel : 02 (Norrmalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 01886 (1886-1894)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1887-08-15 från annan fastighet i roten (L 5/5)

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1888-11-13 till rote 03

Övriga uppgifter:
Utbildningsuppgift : 1888


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Kungsh.